Tymczasowy dowód osobisty
Prawo cywilne

Tymczasowy dowód osobisty

Potoczne określenie „tymczasowy dowód osobisty” to tak naprawdę zwyczajnie wyglądający dowód osobisty o skróconym okresie ważności – 5 lat zamiast standardowych 10. Dowody osobiste o krótszym terminie ważności są wydawane na takich samych zasadach jak zwykłe dowody osobiste, ale z założenia są przeznaczone dla dzieci.

Do czego służy krótkoterminowy dowód osobisty

 • potwierdza tożsamość osoby posiadającej dowód;
 • potwierdza polskie obywatelstwo za granicą;
 • pozwala przekraczać granice bez paszportu - uprawnienie dotyczy podróży do krajów Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dowód osobisty tymczasowy jest zazwyczaj wyrabiany dziecku przez rodzica, który zamierza z nim podróżować na terenie Unii Europejskiej.

Jak długo jest ważny dowód wydany po dniu 1 marca 2015 r.

 • dla dzieci poniżej 5 roku życia – dowód jest ważny przez 5 lat od daty wydania;
 • dla wszystkich od 5 roku życia – dowód jest ważny przez 10 lat od daty wydania przez Urząd.

Dane zawarte w dowodzie osobistym wydanym od 1 marca 2015 r.

W dowodzie osobistym znajdują się następujące dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo.

Ponadto znajdują się w nim informacje na temat samego dokumentu takie jak:

 • seria i numer dowodu osobistego,
 • data wydania dowodu,
 • data ważności,
 • kto wydał dowód osobisty.

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. (ważne maksymalnie do 28 lutego 2025 r.) zawierają więcej danych osobowych posiadacza dokumentu: wzrost w centymetrach, kolor oczu, wzór podpisu oraz adres zameldowania.

Kto może wyrobić dowód osobisty dla dziecka

Dowód osobisty dla dziecka może wyrobić jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy. Nie ma możliwości składania wniosków o dowody dla dzieci przez Internet. W wyjątkowych przypadkach (np. zły stan zdrowia) wniosek może zostać przyjęty przez urzędnika poza urzędem (np. w domu wnioskodawcy, w szpitalu itp.)..

WAŻNE: Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne w urzędzie podczas składania wniosku o dowód osobisty dla nich.

Ile kosztuje wyrobienie krótkoterminowego dowodu osobistego

Wyrobienie i wydanie krótkoterminowego dowodu osobistego dla dziecka jest bezpłatne.

Jak długo trwa wyrobienie tymczasowego dowodu osobistego

Na wyrobienie każdego (krótkoterminowego czy też zwykłego) dowodu osobistego jest takie sam i wynosi maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku w Urzędzie gminy. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, ale w takim przypadku wnioskodawca jest informowany przez urząd o powodzie opóźnienia i aktualnym terminie odbioru. Zazwyczaj wyrobienie dowodu osobistego trwa około 2 tygodnie.

Na stronie internetowej obywatel.gov.pl można sprawdzić, czy dowód jest już gotowy i czy można go już odebrać w urzędzie gminy – należy wpisać numer wniosku, nadany podczas składania w urzędzie i można odczytać aktualny status realizacji wniosku.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód koniecznie należy odebrać w urzędzie gminy, w którym został uprzednio musisz odebrać w urzędzie, w którym uprzednio złożono wniosek. Wnioskodawca (rodzic, opiekun prawny lub kurator) musi to zrobić osobiście. Przy odbiorze należy mieć ze sobą własny dowód osobisty lub paszport w celu umożliwienia potwierdzenia tożsamości, przez wydającego dowód urzędnika. Wymagane jest również zabranie do urzędu dotychczasowego dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiadało.

W przypadku wniosków składanych w imieniu dziecka do 5 roku życia, dowód osobisty dla dziecka można odebrać samodzielnie (nie ma wymogu przychodzenia z dzieckiem) .

Jeżeli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5 roku życia w jego obecności, dowód również można odebrać samodzielnie.

W przypadku, gdy ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem, dowód może zostać odebrany przez pełnomocnika wnioskodawcy. Urzędy gminy są zobowiązane do wyjaśnienia jak załatwić sprawę odbioru dowodu przez pełnomocnika.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj