Krzywdzący podział majątku
Prawo rodzinne

Krzywdzący podział majątku

Jedną z najmniej przyjemnych rzeczy w życiu jest procedura rozwodu. Już sama decyzja o rozstaniu dla wielu osób bywa trudna, a z drugiej strony różnego rodzaju formalności, ustalenia i rozprawy sądowe dla wielu są sytuacją ekstremalną. Dlatego właśnie i tak nieprzyjemna i nerwowa sytuacja bywa podstawą do tego, że ludzie zaczynają prowadzić ze sobą wojnę o dzieci czy majątek. Szczególnie sprawy związane z tym drugim aspektem bywają długotrwałe i uciążliwe. Jeśli małżonkowie nie potrafią się porozumieć i proszą sąd o pomoc, to bardzo często okazuje się, że rozwiązanie proponowane przez wymiar sprawiedliwości jest dla którejś ze stron krzywdzące.

Co to jest podział majątku?

Rozstający się, małżonkowie muszą podjąć decyzję o podziale wspólnego majątku, który przez lata był dzięki staraniom obu stron pomnażany. Ten podział może być przeprowadzony przez samych zainteresowanych w drodze umowy lub też, jeśli strony nie mogą lub nie chcą się porozumieć, sądownie. Tę drugą drogę można rozpocząć już na etapie postępowania rozwodowego lub też jako zupełnie odrębną sprawę. Jedno i drugie odbywać się będzie we właściwym sądzie rejonowym.

Najprostszą sytuacją jest ta, gdy małżonkowie dogadają się między sobą w sprawie podziału majątki. Takie uzgodnienia potwierdzone umową w doskonały sposób wiążą obie strony. To rozwiązanie pozwala przede wszystkim na rozstanie się z klasą i zabezpieczenie interesów obu stron na mocy porozumienia. Warto pamiętać, że gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, musi być ona potwierdzona notarialnie.

Nie dogadaliśmy się – idziemy do sądu

Na etapie postępowania rozwodowego na wniosek jednego z małżonków sąd może przeprowadzić podział majątku. Warto zauważyć jednak, że nie może to spowodować zwłoki w sprawie, więc wymaga też pewnego porozumienia między małżonkami. Na zgodny wniosek sąd może również orzec o podziale mieszkania lub też przyznaniu tegoż jednemu z małżonków, jeśli drugi się zgadza na takie rozwiązanie.

Jeśli podział następuje w odrębnym postępowaniu, rozpoczyna się on na stosowny wniosek. W takich sprawach można skorzystać z pomocy mediatora lub załatwić sprawę polubownie. Warto z tego skorzystać, bo sprawy o podział majątku potrafią być bardzo długotrwałe uciążliwe, a co za tym idzie bardzo kosztowne.

W polskim prawie przyjmuje się za obligatoryjną wspólną własność majątku, chyba że przed ślubem małżonkowie podpisali intercyzę. W związku z tym w postępowaniu o podziale tego stosuje się przepisy spadkowe. Poza własnością wspólną czyli dochodów małżonków z pracy czy też z majątku, środków zgromadzonych na rachunkach oraz przedmiotów warto zwrócić uwagę na majątek osobisty każdego z nich, ponieważ nie podlega on podziałowi. Do tego typu własności zaliczyć można to wszystko, co każde z małżonków posiadało przed ślubem, darowizny oraz spadki czy też udziały w spółkach cywilnych. Poza tym będą ty przedmioty prywatne, dochody ze zbycia tychże oraz prawa niezbywalne.

Sąd bierze pod uwagę różne aspekty z życia małżonków, ich wkład w pomnażanie majątku, zarobki, ale również czasowe okresy niezdolności do pracy. Jak widać, katalog jest dość szeroki i w praktyce często okazuje się, że jedna ze stron czuje się pokrzywdzona wyrokiem i uważa, że jej interesy nie zostały zaspokojone zgodnie z literą prawa. Wtedy pozostaje jej odwołanie się do sądu wyższej instancji. Co ważne, w przypadku porozumienia się obu stron i wspólnego dojścia do podzielenia majątku nie będziemy mówić o krzywdzącym podziale, ponieważ powstał na mocy wiążącej umowy. Jest to najprostsza, najszybsza i najtańsza droga do kompromisu.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj