Alimenty, 500+ czyli czego nie może zająć komornik?

Alimenty, 500+ czyli czego nie może zająć komornik?

Zastanawiasz się czy komornik może zająć alimenty lub świadczenie 500+? W toku prowadzonej egzekucji zajęciu podlega między innymi wynagrodzenie za pracę, pieniądze znajdujące się na rachunku bankowym, ruchomości, nieruchomości czy wierzytelności przysługujące dłużnikowi. Istnieją jednak takie grupy przedmiotów i rodzaje świadczeń, których komornik nie może zająć.

Ograniczenia egzekucji zostały wprost wskazane przepisami kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Ich celem jest zapewnienie dłużnikowi oraz osobom pozostającym na jego utrzymaniu minimalnej ochrony przed pozostaniem bez żadnych środków do życia, a także gwarancję zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka.

Alimenty oraz 500 + – czy podlegają zajęciu przez komornika?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 833 § 6 k.p.c. Wedle tego przepisu egzekucji nie podlegają m.in. świadczenia alimentacyjne. W związku z tym alimenty nie mogą zostać zajęte przez komornika na poczet zadłużenia. Prawo chroni w tym zakresie dłużnika i daje mu gwarancję nienaruszalności pieniędzy otrzymywanych tytułem alimentów.

Podobnie jak w przypadku alimentów - wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 +” również nie mogą zostać zajęte przez komornika i ściągnięte na poczet zadłużenia. 

Co w przypadku, gdy alimenty, 500 + lub inne świadczenia to moje jedyne środki utrzymania – nie posiadam żadnego innego dochodu.

Komornik w żadnym wypadku nie może zająć środków niepodlegających egzekucji. Nie podlegają one egzekucji komorniczej nawet jeżeli są to jedyne środki jakimi dłużnik dysponuje. Nie ma znaczenia to, że dłużnik nie posiada żadnego innego dochodu, nie ma żadnych ruchomości, nieruchomości czy innych składników majątku, które mogłyby zostać zajęte przez komornika, pozwolić na zaspokojenie wierzytelności i spłatę długu. 

 

Poza alimentami i świadczeniem 500 +, na podstawie art. 833 § 6 k.p.c. komornik nie może zająć także świadczeń:

 • pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot zupełnych;
 • zasiłków dla opiekunów;
 • z pomocy społecznej;
 • integracyjnych;
 • wychowawczych;
 • jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Przedmioty, które nie mogą zostać zajęte.

Zgodnie z art. 829 k.p.c. egzekucji nie podlegają niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny:

 1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne lub do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 2. zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca;
 3. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do ich wyżywienia wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 4. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia (nie obejmuje to pojazdów mechanicznych);
 5. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty;
 6. u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 7. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych;
 8. przedmioty codziennego użytku, które dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową, zaś ich sprzedaż może nastąpić znacznie poniżej ich wartości;
 9. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność, produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne.

 

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj