BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - czym jest?
Prawo gospodarcze

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - czym jest?

Bank Gospodarstwa Krajowego - nie ma charakteru  komercyjnego przedsiębiorstwa na rynku finansowym. To jedyny bank, który nie jest spółką akcyjną, a więc nie jest zobowiązany posiadać akcje notowane na giełdzie. Ma on unikalną formę prawną bowiem jest i działa jako bank państwowy. Nie posiada dużej sieci oddziałów w porównaniu do banków komercyjnych. Jest to państwowy bank rozwoju, należący do Skarbu Państwa. Powołany został ustawą do wspierania rządowych programów społeczno - gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

Sfery działalności BGK

  1. rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu aktywizowanie przedsiębiorczości,
  2. pełni funkcję wiodącą w mechanizmie konsolidacji finansów publicznych,
  3. kieruje programami europejskimi oraz dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej,
  4. rozpoczyna i prowadzi programy mające na celu wzrost gospodarczy Polski,
  5. bierze udział w obsłudze rządowych programów finansowych oraz dystrybucji, związanymi z nimi funduszami celowymi, obsłudze rachunków bankowych instytucji państwowych.

"Rodzina na swoim" i inne programy wspierane przez bank państwowy

W BGK realizowane są dziesiątki projektów rozwojowych dla samorządów, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Wśród tych programów, można wskazać:

  1. Gwarancje Biznesmax - czyli gwarancja spłaty kredytu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  2. Mieszkanie dla Młodych - rządowy program wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania przez młodych ludzi,
  3. Fundusz pożyczek oraz kredytów studenckich,
  4. Pierwszy biznes - czyli wsparcie na starcie, pożyczki łączące się z rozpoczęciem działalności gospodarczej bądź utworzeniem stanowisk pracy,
  5. Fundusz mieszkań na wynajem inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem.

Głównym programem, który realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego jest preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania, tzw. "Rodzina na swoim". Ponadto, za pośrednictwem Krajowego Banku, wiele osób korzysta z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich - z niskoprocentowych pożyczek na sfinansowanie swojej edukacji. Ponadto, wskazany bank obsługuje Krajowy Fundusz Mieszkaniowy z którego udziela kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Spółdzielni mieszkaniowych.

BGK oferuje także poręczenia z Funduszu Poręczeń Unijnych, którego zadaniem jest pomagać przedsiębiorcom w realizacji funduszy strukturalnych.

Poza realizacją wyżej wymienionych programów oraz prowadzeniem różnorodnych funduszy, Bank Krajowy prowadzi samodzielną działalność w zakresie obsługi przedsiębiorstw, samorządów oraz klientów indywidualnych.

Zmiany wprowadzane w działalności BGK

BGK wprowadził duże zmiany w swojej strukturze organizacyjnej, bowiem w marcu tego roku jego oddziały w 16 województwach, przekształciły się w regiony BGK. Nowa ich rola pomoże wzmocnić finansowy system wsparcia małych i lokalnych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Każdy z przedsiębiorców potrzebujący wsparcia zainteresowany uzyskaniem pomocy, otrzymać ma profesjonalną informację BGK w danym regionie. Powstałe regiony stały się centrami kompetencji, wiedzy o potrzebach rozwojowych określonego obszaru.

Rola BGK

Podsumowując, wskazać należy, iż Bank ten jest partnerem finansowym aktywnie wspierającym przedsiębiorczość. Ponadto jest inicjatorem oraz uczestnikiem współpracy pomiędzy sektorem publicznym, biznesem oraz instytucjami finansowymi. Bank ten wraz z innymi instytucjami rozwoju, bierze udział w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przyjęta została przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Jest ona najistotniejszym dokumentem Polski w średnio i długofalowej polityce gospodarczej.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj