Prawo gospodarcze

Spółka osobowa – cechy charakterystyczne
Prawo gospodarcze

Spółka osobowa – cechy charakterystyczne

Szczegółowa charakterystyka obu rodzajów spółek handlowych, obejmująca kwestie ustrojowo-organizacyjne poszczególnych spółek, wykazałaby istnienie wielu podobieństw w zakresie rozwiązań przyjętych w ich konstrukcjach.

Czytaj dalej
Rejestr działalności gospodarczej -  gdzie złożyć wniosek o wpis - CEIDG czy KRS
Prawo gospodarcze

Rejestr działalności gospodarczej - gdzie złożyć wniosek o wpis - CEIDG czy KRS

Na każdym, kto chce się stać przedsiębiorcą ciąży obowiązek rejestrowy swojej firmy. Przyszły przedsiębiorca sam decyduje, w jakiej formie opłaca mu się prowadzić swój biznes.

Czytaj dalej
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
Prawo gospodarcze

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z potrzebą czasowej przerwy w jej prowadzeniu. Może być to uwarunkowane wieloma różnymi czynnikami, w szczególności takimi jak

Czytaj dalej
Nota obciążeniowa - co to jest i kiedy możemy ją stosować?
Prawo gospodarcze

Nota obciążeniowa - co to jest i kiedy możemy ją stosować?

Nie wszystkie transakcje między przedsiębiorcami muszą zostać udokumentowane za pomocą faktury. Możemy spotkać się z sytuacjami, kiedy wystarczającą formą potwierdzenia dokonanej transakcji będzie nota księgowa, tj. nota obciążeniowa.

Czytaj dalej
E-faktura, czym jest i jak się ją wystawia?
Prawo gospodarcze

E-faktura, czym jest i jak się ją wystawia?

Wystawianie faktur stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT. Można ją wystawić zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Czytaj dalej
Bankowy Tytuł egzekucyjny - Czym jest?
Prawo gospodarcze

Bankowy Tytuł egzekucyjny - Czym jest?

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wystawianie przez banki tzw. bankowych tytułów egzekucyjnych (zwanych w skrócie BTE) jest niezgodne z zasadą równego traktowania...

Czytaj dalej
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - czym jest?
Prawo gospodarcze

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - czym jest?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - nie jest typowym bankiem, które aktywnie prześcigają się na rynku finansowym ze swoimi ofertami. Już sama forma prawna w jakiej działa, wyróżnia go na tle innych banków.

Czytaj dalej