Aneks do umowy o pracę -WZÓR - czym jest i kiedy go sporządzamy?
Prawo pracy

Aneks do umowy o pracę -WZÓR - czym jest i kiedy go sporządzamy?

Aneks do umowy o pracę to po prostu umowa pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Jeśli jakieś warunki mają ulec niewielkiej zmianie nie ma potrzeby sporządzania nowej umowy. W tym celu wykorzystywany jest tzw. aneks, który pozwala na zmiany warunków zatrudnienia na podstawie porozumienia między stronami umowy głównej. Aneks wymaga dwustronnego zatwierdzenia warunków w nim wskazanych. Musi go zatem zaakceptować zarówno pracownik, jak i pracodawca. Aneks jest obustronnym oświadczeniem woli. Powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i opatrzony podpisami dwóch stron.

Elementy aneksu do umowy o pracę.

Elementy, które powinien zawierać aneks to:

 • data i miejsce zawarcia aneksu,
 • oznaczenie rodzaju dokumentu, a np. "Aneks do umowy o pracę z dnia …",
 • wskazanie stron umowy (pracownik i pracodawca),
 • wskazanie umowy, której dotyczy aneks oraz daty, od której obowiązuje,
 • dokładny opis modyfikowanych elementów oraz wprowadzanych w ich miejsce zmian,
 • wskazanie, że pozostałe z warunków nie ulegają zmianie,
 • podpisy oraz pieczątki stron.

Mając na uwadze fakt, iż umowa o pracę powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, aneks do umowy również powinien zostać przygotowany z zastosowaniem tej formy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W chwili zaaprobowania aneksu przez pracownika i pracodawcę (a więc złożenia na nim podpisu) staje się on nieodłączną częścią umowy o pracę.

W jakich okolicznościach sporządzamy aneks do umowy o pracę?

Bardzo często zdarza się, że w trakcie trwania umowy, niektóre jej warunki z różnych przyczyn musza ulec zmianie. Zmiana warunków zatrudnienia w drodze porozumienia stron może mieć miejsce w każdym czasie. Jedynym niezbędnym warunkiem jest w tej sytuacji zgoda pracownika i pracodawcy na modyfikację warunków umowy o pracę. Z propozycją zmian może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Zmiany jakich możemy dokonywać za pomocą pisemnego aneksu do umowy

Zmiana warunków pierwotnej umowy poprzez podpisanie przez strony aneksu, może zostać dokonana bezterminowo bądź na czas określony w aneksie. Za pomocą aneksu do umowy można zmodyfikować np.:

 • wysokość wynagrodzenia,
 • wysokość etatu,
 • stanowisko pracy.

Co ważne, pracownik nie musi się zgodzić na proponowaną zmianę warunków pracy.

Jakich zmian nie można dokonać za pomocą aneksu do umowy?

Jak wynika z Kodeksu Pracy - nie wszystko można zmieniać drogą aneksu. I tak, w formie pisemnego aneksu do umowy o pracę, nie można np.:

 • nałożyć na pracownika dodatkowych obowiązków, których nie przewidują przepisy prawa pracy,
 • wycofać pracownikowi prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Mając na uwadze powyższe, zmiana warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron to forma zmiany umowy o pracę, która umożliwia modyfikację wielu postanowień umowy zasadniczej, jednak nie wszystkich.

Aneksu nie należy utożsamiać z tzw. wypowiedzeniem zmieniającym, które regulowane jest dokładnie przepisami kodeksu pracy. Wypowiedzenie zmieniające może być dokonane tylko przez pracodawcę. Przyjmuje się, że wypowiedzenia zmieniającego wymaga się gdy chodzi o istotną zmianę.

Wzór aneksu do umowy o pracę

 Aneks do umowy o pracę

Pobierz wzór:

Aneks do umowy o pracę wzór - PDF

Aneks do umowy o pracę wzór - DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj