Aneks do umowy o pracę -WZÓR - czym jest i kiedy go sporządzamy?
Prawo pracy

Aneks do umowy o pracę -WZÓR - czym jest i kiedy go sporządzamy?

Aneks do umowy o pracę to nic innego jak zmiana warunków zatrudnienia na podstawie porozumienia między stronami, które taką umowę zawarły - a więc między pracodawcą, a pracownikiem. Co ważne, dokument taki wymaga dwustronnego zatwierdzenia warunków w nim wskazanych. Aneks to inaczej obustronne oświadczenie woli, które powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - na którym strony (pracownik i pracodawca) złożą swoje podpisy.

Elementy aneksu do umowy o pracę.

Jak już wspomnieliśmy, aneks to zgodne oświadczenie woli stron, dlatego cała procedura wprowadzenia zmian do umowy o pracę opiera się na złożeniu przez pracodawcę i pracownika podpisów na wskazanym dokumencie. Elementy, które powinien zawierać to:

 • data i miejsce zawarcia aneksu,
 • oznaczenie rodzaju dokumentu, a więc: "Aneks do umowy o pracę",
 • wskazanie stron umowy (pracownik i pracodawca),
 • wskazanie umowy, której dotyczy aneks oraz daty, od której obowiązuje,
 • dokładny opis modyfikowanych elementów oraz wprowadzanych w ich miejsce zmian,
 • wskazanie, że pozostałe z warunków nie ulegają zmianie,
 • podpisy oraz pieczątki stron.

Mając na uwadze fakt, iż umowa o pracę powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, aneks do umowy również powinien zostać przygotowany z zachowaniem tej formy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W chwili zaakceptowania aneksu przez pracownika (a więc złożenia na nim podpisu) staje się on nieodłączną częścią umowy o pracę.

W jakich okolicznościach sporządzamy aneks do umowy o pracę?

Zmiana warunków zatrudnienia w drodze porozumienia stron może mieć miejsce w każdym czasie, wybranym przez strony tj. pracownika i pracodawcę. Jedynym niezbędnym warunkiem jest w tej sytuacji zgoda pracownika na modyfikację warunków umowy o pracę. Z propozycją zmian może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Zmiany jakich możemy dokonywać za pomocą pisemnego aneksu do umowy

Zmiana warunków umowy o pracę poprzez podpisanie przez strony aneksu, może zostać dokonana bezterminowo bądź na wyznaczony czas. Za pomocą aneksu do umowy można zmodyfikować: np. wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy czy stanowisko. Tym sposobem można również zmienić rodzaj umowy o pracę - z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony. 

Mając na uwadze powyższe, za pomocą aneksu do umowy można zmienić:

 • wysokość wynagrodzenia,
 • wysokość etatu,
 • stanowisko pracy.

Co ważne, pracownik nie musi się zgodzić na proponowaną zmianę warunków pracy.

Jakich zmian nie można dokonać za pomocą aneksu do umowy?

W formie pisemnego aneksu do umowy o pracę nie można wprowadzić m.in. następujących zmian:

 • nałożyć na pracownika dodatkowych obowiązków, których nie przewidują przepisy prawa pracy,
 • wycofać pracownikowi prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
 • skrócić okresu wypowiedzenia umowy, jaki obowiązuje pracownika aktualnie, zgodnie z przepisami.

Pomimo zawarcia pisemnych aneksów do umowy o w/w treści przez pracownika i pracodawcę, są one nieważne z mocy prawa.

Mając na uwadze powyższe, zmiana warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron to forma zmiany umowy o pracę, która umożliwia modyfikację wielu postanowień kontraktu.

Aneksu nie należy utożsamiać z tzw. wypowiedzeniem zmieniającym, które regulowane jest dokładnie przepisami kodeksu pracy. Wypowiedzenie zmieniające może być dokonane tylko przez pracodawcę. W tym trybie najczęściej dokonywane są zmiany warunków zatrudnienia na niekorzyść pracowników.

Wzór aneksu do umowy o pracę

 Aneks do umowy o pracę

Pobierz wzór:

Aneks do umowy o pracę wzór - PDF

Aneks do umowy o pracę wzór - DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj