Prawo pracy

Zmiany w kodeksie pracy w roku 2019. Kilka istotnych kwestii o których powinieneś wiedzieć.
Prawo pracy

Zmiany w kodeksie pracy w roku 2019. Kilka istotnych kwestii o których powinieneś wiedzieć.

Nowy kodeks pracy na rok 2019 jest czymś, co rozpala wyobraźnię zarówno pracowników, jak i pracodawców. W rzeczywistości dzieje się tak, że ustawodawca dorzucił kilka interesujących kwestii w sprawach, które wcześniej były utrudnieniem dla pracowników, al

Czytaj dalej
Wypadek przy pracy. Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?
Prawo pracy

Wypadek przy pracy. Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS?

Wypadek przy pracy definiuje Ustawa z dn. 30 października 2002r. O ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorobach zawodowych. Określa go jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub nawet śmierć

Czytaj dalej
Zmiany w prawie pracy – skorzystają nie tylko pracownicy, ale też pracodawcy
Prawo pracy

Zmiany w prawie pracy – skorzystają nie tylko pracownicy, ale też pracodawcy

Zmiany w Kodeksie pracy przedstawione w połowie marca 2018 roku spotkały się z bardzo negatywną opinią. Nic w tym dziwnego, ponieważ wiele z nich miało charakter mocno kontrowersyjny, dlatego większość regulacji spornych wciąż jest omawiana, w celu znalez

Czytaj dalej
Monitoring w miejscu pracy? Legalny?
Prawo pracy

Monitoring w miejscu pracy? Legalny?

Jeszcze do niedawna w polskim porządku prawnym nie było przepisów regulujących kwestii dopuszczalności wdrożenia monitoringu w miejscu pracy.

Czytaj dalej
Kara nagany w pracy - co należy o niej wiedzieć?
Prawo pracy

Kara nagany w pracy - co należy o niej wiedzieć?

Dostałeś naganę? Sprawdź czy zgodnie z prawem! W przypadku ich niewykonywania, pracodawca może korzystać wobec pracowników z przewidzianych prawem środków.

Czytaj dalej
Przerwa w pracy - jakie przerwy przysługują pracownikom zgodnie z kodeksem pracy.
Prawo pracy

Przerwa w pracy - jakie przerwy przysługują pracownikom zgodnie z kodeksem pracy.

Zobacz kiedy przysługuje Ci przerwa w pracy i w jakim wymiarze czasowym. Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do skorzystania z przerwy w pracy, przewidzianej w kodeksie pracy.

Czytaj dalej
Klauzula o zakazie konkurencji - Na czym polega
Prawo pracy

Klauzula o zakazie konkurencji - Na czym polega

Zakaz konkurencji to instytucja przeznaczona przede wszystkim dla pracodawców, która ma zabezpieczać ich interesy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj dalej
Urlop okolicznościowy - kiedy można skorzystać?
Prawo pracy

Urlop okolicznościowy - kiedy można skorzystać?

Pracownik może z niego skorzystać na wypadek sytuacji życiowych, których nie można przewidzieć lub okoliczności, które stanowią ważne wydarzenie rodzinne czy osobiste pracownika.

Czytaj dalej
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Prawo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika, w oparciu o wskazany przez niego cel, np. obowiązek przedłożenia odpowiedniej instytucji, np. w banku bądź w sądzie.

Czytaj dalej
Zwolnienie dyscyplinarne
Prawo pracy

Zwolnienie dyscyplinarne

Jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – potocznie nazywane „dyscyplinarką”.

Czytaj dalej