Prawo pracy

Aneks do umowy o pracę -WZÓR - czym jest i kiedy go sporządzamy?
Prawo pracy

Aneks do umowy o pracę -WZÓR - czym jest i kiedy go sporządzamy?

Aneks do umowy o pracę to nic innego jak zmiana warunków zatrudnienia na podstawie porozumienia między stronami, które taką umowę zawarły - a więc między pracodawcą, a pracownikiem.

Czytaj dalej
Składki przy umowie o dzieło i umowie zlecenia - jak się kształtują?
Prawo pracy

Składki przy umowie o dzieło i umowie zlecenia - jak się kształtują?

 Już na wstępie wskazać należy, iż zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenia są umowami o charakterze cywilnoprawnym.

Czytaj dalej
Trzynastka - co to jest i komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Prawo pracy

Trzynastka - co to jest i komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które nie ma charakteru powszechnego. Jest to świadczenie ze stosunku pracy, które przysługuje tylko tym grupom zawodowym,

Czytaj dalej
Ewidencja czasu pracy, a lista obecności pracowników.
Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy, a lista obecności pracowników.

Ewidencjonowanie czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że pracodawca nie może nie prowadzić takiej ewidencji.

Czytaj dalej
Komu należy się
Prawo pracy

Komu należy się "zasiłek dla bezrobotnych"

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy przewidzianą na wypadek bezrobocia. Świadczenie to nie jest jednak bezwarunkowe i aby je uzyskać należy spełniać określone warunki.

Czytaj dalej
Umowa o pracę na okres próbny
Prawo pracy

Umowa o pracę na okres próbny

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego umowa na okres próbny to jedna z umów o pracę, obok umowy na czas określony i nieokreślony, która jest regulowana przepisami Kodeksu pracy. W jakim celu zawiera się umowę o pracę na okres próbny? Umowa o pracę na

Czytaj dalej
Umowa zlecenie i umowa o dzieło a składki na ubezpieczenie
Prawo pracy

Umowa zlecenie i umowa o dzieło a składki na ubezpieczenie

Umowa zlecenia i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi. Oznacza to, że do tych umów nie stosuje się przepisów Kodeksu Pracy, a przepisy Kodeksu Cywilnego.

Czytaj dalej
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy i jak możemy się o nie ubiegać?
Prawo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy i jak możemy się o nie ubiegać?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi na jego wniosek we wskazanym przez niego celu.

Czytaj dalej
Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy.
Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym w czasie niezdolności do pracy. Jego celem jest czasowe zabezpieczenie bytowe ubezpieczonego, który z powodów zdrowotnych nie jest w stanie pracować.

Czytaj dalej
Najniższa krajowa – czyli ile minimalnie, wedle prawa, powinniśmy otrzymać za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy?
Prawo pracy

Najniższa krajowa – czyli ile minimalnie, wedle prawa, powinniśmy otrzymać za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy?

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad wyrażonych w Kodeksie Pracy każdy bowiem pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj dalej