Przywileje grup zawodowych w Polsce - I część - służby mundurowe
Prawo pracy

Przywileje grup zawodowych w Polsce - I część - służby mundurowe

Uprzywilejowane grupy zawodowe

Uprzywilejowane grupy zawodowe to grupy, gdzie warunki pracy mają charakter szczególny oraz wymagający, a także takie, gdzie niezbędne jest wsparcie i motywacja do wykonywania zawodu. Górnicy, policjanci, żołnierze, kolejarze, nauczyciele - lista zawodów uprzywilejowanych jest dość długa. Prawodawca zapewnił im rozmaite dodatkowe prawa, tj. wcześniejsze emerytury, dodatkowe pensje, krótszy wymiar czasu pracy, czy dodatkowe urlopy.

Wskazać należy, iż uprzywilejowane grupy zawodowe są grupami silnie zorganizowanymi, posiadają gremia odpowiednio reperezentujące ich interesy, a ponadto stanowią większość wszystkich osób zatrudnionych. Tym samym, każdorazowa próba ograniczenia ich uprawnień, łączy się z szerokim i zdecydowanym sprzeciwem. Należy również nadmienić, iż przywileje (przede wszystkim emerytalne) należą do praw słusznie nabytych, a tym samym nie jest możliwe ich odebranie, czy zmiana na niekorzyść osoby, która je nabyła.

Ograniczenie przywilejów emerytalnych służb mundurowych

W zakresie tej grupy zawodowej, ostatnimi czasy miało miejsce ograniczenie przywilejów emerytalnych.

Funkcjonariusze wojska, Policji oraz innych służb, takich jak ABW czy BOR, którzy rozpoczęli służbę przed 2013 r. mieli prawo do przejścia na emeryturę po 15-letniej służbie. Odbywało się to bez względu na wiek. Tym samym, już funkcjonariusze Policji w wieku 35 lat byli uprawnieni do zrezygnowania z pracy i mogli pobierać świadczenia.

Aktualnie, niezbędne jest przepracowanie przez funkcjonariusza przynajmniej 25 lat i ukończenie przez niego 55 roku życia.

Dodatki do uposażenia służb mundurowych

Zarobki tej grupy zawodowej składają się z wynagrodzenia podstawowego oraz różnych dodatków. Wskazane dodatki, to m.in.: dodatkowa pensja (trzynastka), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, dodatek za stopień służbowy, dodatek służbowy i motywacyjny, gratyfikacje urlopowe dla każdego członka rodziny, dodatek mundurowy, dodatek za opiekę nad psem służbowym, dodatek za pełnienie służby w Warszawie. Niektóre z wymienionych są ogólnie przewidziane dla służb mundurowych, natomiast dwa ostatnie uprawnienia dotyczą jedynie policjantów. Wysokość przyznanych dodatków uzależniona jest od posiadanego stopnia oraz długości służby.

Dodatki dla Policjantów

Szczegółowe warunki wymienionych dodatków regulują przepisy ministerialne. Przykładowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych określa wysokość dodatków za stopień służbowy dla policjantów (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego). Tym samym, zgodnie z par. 7 niniejszego Rozporządzenia (Dodatek za stopień), Inspektor objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym otrzyma 944,00 zł, aspirant sztabowy 627,00 zł, natomiast posterunkowy 335,00 zł dodatku.

Ponadto, zgodnie z treścią Rozporządzenia MSWiA istnieje jeszcze szereg dodatków do uposażenia zasadniczego, otrzymywanego przez funkcjonariuszy Policji. Zgodnie z Rozdziałem 3 (Dodatki do uposażenia), takimi dodatkami są: dodatek funkcyjny, dodatek służbowy, dodatek stołeczny, dodatek za opiekę nad służbowym koniem lub psem, dodatek instruktorski, dodatek lotniczy, dodatek kontrolerski, dodatek specjalny, dodatek terenowy. Wymienione dodatki są dodatkami o charakterze stałym.

Dodatek funkcyjny

Zgodnie z treścią Rozporządzeniem dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi na czas pełnienia przez niego służby lub obowiązków na stanowisku służbowym uprawniającym do niniejszego dodatku. Regulacje ustanawiają 3 rodzaje dodatku w zależności od stanowiska służbowego Policjanta.

Dodatek służbowy

Przyznanie niniejszego dodatku uzależnia się od oceny wywiązywania się przez Policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez Policjanta kwalifikacji zawodowych. Przyznaje się go na czas nieokreślony.

Przywileje służb mundurowych

Ciężkie i niebezpieczne warunki pracy, rekompensują częściowo wskazane przywileje. Stanowią one swoistego rodzaju udogodnienie w życiu prywatnym i zawodowym. Przykładowo, w stosunku do konkretnych służb, można wymienić następujące przywileje:

  1. Policjanci - zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, pomoc finansowa w celu wynajęcia mieszkania w miejscu pełnienia służby przez funkcjonariusza,
  2. Żołnierze - bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i ekwipunek; możliwość doszkalania się przez rozmaite kursy oraz szkolenia,
  3. Strażacy - prawo do zakwaterowania lub zasiłku na zagospodarowanie w miejscu, w którym zostali skierowani do służby w ramach stałego mianowania; zwrot pieniędzy w zamian za niepobranie w danym roku ubrania służbowego,
  4. Straż Graniczna - bezpłatne umundurowanie; raz w roku darmowe przejazdy do wybranej miejscowości przez funkcjonariusza i jego rodzinę, świadczenia socjalne.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj