Umowa o pracę na czas określony - kiedy przekształci się w umowę bezterminową - Wzór!
Prawo pracy

Umowa o pracę na czas określony - kiedy przekształci się w umowę bezterminową - Wzór!

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest przez pracowników najbardziej pożądanym rodzajem umowy. W przeciwieństwie do umów na czas określony, zapewnia większe poczucie stabilności i bezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie płynności finansowej. Obecnie problematyka ta uregulowana jest znacznie korzystniej dla pracowników. Okres zatrudnienia na podstawie terminowych umów nie może trwać między tym samym pracownikiem i pracodawcą w nieskończoność.

Nabycie prawa do umowy na czas nieokreślony

Obowiązujące przepisy wyznaczają limity czasowe umów terminowych. Po wyczerpaniu czasowego i ilościowego progu, umowa na czas określony nie będzie mogła zostać ponownie zawarta, a jeżeli tak się stanie to z automatu przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 251 Kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy:

  • po pierwsze: nie może przekraczać 33 miesięcy – oznacza to, że jeżeli umowa o pracę na czas określony została zawarta na okres dłuższy niż 33 miesiące (np. 34), to po przekroczeniu 33 miesięcy stosunek pracy ulega automatycznie przekształceniu w umowę o pracę na czas nieokreślony.
  • pod drugie: można zawrzeć maksymalnie 3 umowy na czas określony – nie można zawrzeć czwartej i kolejnych umów na czas określony. Nie ma tutaj znaczenia łączny okres trwania poszczególnych umów terminowych. Jeżeli zatem zawarto 3 umowy po 5 miesięcy każda (czyli 15 msc wszystkie trzy umowy), to czwarta umowa musi zostać zawarta na czas nieokreślony. Nawet, gdy łączny okres tych umów nie przekroczył 33 miesięcy – liczy się ich ilość.

Jeżeli powyższe limity zostaną przekroczone to przyjmuje się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, odpowiednio od dnia następującego po upływie wskazanych 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony.

 

 

Zawarcie 3 umów na czas określony u jednego pracodawcy – czy mogę być zatrudniony na czas określony u innego pracodawcy?

Przepis wskazuje, że 33 miesiące i maksymalnie 3 umowy dotyczą umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy. Limit ten obowiązuje wyłącznie danego pracownika z tym samym pracodawcą. Przykład: pracownik zawarł z tym samym pracodawcą trzy umowy o pracę na czas określony, na łączny okres 30 msc. Po upływie czasu na jaki je zawarto strony nie podpisały nowej umowy (która w tym przypadku musiałaby być zawarta na czas nieokreślony). Następnie pracownik podjął pracę u innego pracodawcy. U nowego pracodawcy może ponownie być zatrudniony trzykrotnie na umowie na czas określony, gdyż doszło do zmiany podmiotowej po stronie zatrudniającego.

Umowa o pracę na okres próbny

Zgodnie z Kodeksem pracy umowa na okres próbny zawierana jest na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, głównie w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy wykonywaniu określonego rodzaju pracy.

Umowy na okres próbny nie wlicza się do łącznej liczby zawartych umów i okresu 33 miesięcy. Oznacza to, że pracodawca może z tym samym pracownikiem zawrzeć najpierw umowę na okres próbny (3 msc), a następnie umowę na czas określony (maks. 3 umowy, maks. na 33 msc). Czyli łączny okres zatrudnienia między tymi samymi podmiotami może wynosić 36 msc.

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny możliwe jest jeśli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Jeżeli pracownik ma wykonywać ten sam rodzaj pracy to ponowne zawarcie umowy na okres próbny także jest dopuszczalne, ale tylko raz i dopiero po trzech latach od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę,

 

 

Aneks do umowy - czy wydłuży czas trwania umowy?

Nie, próba obejścia w.w. zasad poprzez przedłużenie umowy o pracę aneksem nie sprawdzi się. Aneks do umowy traktowany jest jak kolejna umowa. Jeżeli zatem aneksem planuje się wydłużyć czas umowy to uważa się, iż pracownik zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

WZÓR - Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony 

 

Pobierz wzór:

Wzór - Umowa o pracę na czas nieokreślony - PDF 

Wzór - Umowa o pracę na czas nieokreślony - DOC

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj