CEIDG - co to za rejestr i co powinniśmy o nim wiedzieć?
Prawo gospodarcze

CEIDG - co to za rejestr i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to nic innego jak rejestr przedsiębiorców, czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Niniejszy rejestr umożliwia szybkie założenie i bezproblemowe prowadzenie działalności gospodarczej. Pozwala on na sprawną aktualizację danych, a także zamknięcie czy zawieszenie działalności gospodarczej

CEIDG - po co powstała?

Najważniejszym celem powstania ewidencji działalności gospodarczej było usprawnienie zakładania własnej firmy. Tym samym zniesiony został warunek rejestracji nowo powstałego przedsiębiorstwa w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela. Wskazać należy, iż obecnie centralna ewidencja stwarza możliwość złożenia wniosku, bez wychodzenia z domu. Ponadto, przedsiębiorcy mający już aktywną działalność gospodarczą, zarejestrowaną w ewidencji, mogą dokonać wszelkich zmian, zawiesić, zlikwidować lub wznowić działalność - również za pomocą wniosków składanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEiDG z wykorzystaniem formularza elektronicznego.

Ponadto, każdy ma dostęp do opisywanego rejestru przedsiębiorców. Każdy kto dysponuje dostępem do internetu, jest uprawniony do skorzystania z bezpłatej bazy danych, gdzie znajdują się informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne, zarejestrowane w Polsce.

Formularze CEIDG - jakie należy wypełnić?

CEIDG - 1 to wniosek, który służy rejestracji nowo założonej działalności gospodarczej, a ponadto za jego pośrednictwem działający już przedsiębiorcy zgłaszają do urzędu wszelkie zmiany dotyczące danych firmy, a także decyzje o zawieszeniu, wznowieniu czy likwidacji firmy. Uzupełniając i składając wniosek CEIDG - 1, wnioskodawca załatwia jednocześnie wskazane niżej sprawy:

  • składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
  • składa zgłoszenie identyfikacyjne bądź aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP,
  • oświadczenie o formie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS,
  • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Niniejszy wniosek, przedsiębiorca może złożyć bądź przesłać do dowolnie wybranego przez siebie urzędu miasta bądź gminy. Nie istnieje już obowiązek rejestrowania firmy w określonym urzędzie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Niniejszy formularz, instrukcję wypełnienia, a także możliwość elektronicznej rejestracji znaleźć można na stronie CEIDG.

Kiedy nie rejestrujemy działalności gospodarczej?

W tym roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi brak jest konieczności rejestrowania działalności, w sytuacji kiedy przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wskazana działalność nie jest wówczas uznawana za działalność gospodarczą i tym samym nie ma obowiązku rejestrowania jej w CEIDG.

Zmiany w CEIDG w 2018 roku

Jakie zmiany związane z wpisem do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przyniósł rok 2018? Zmiany dotyczą m.in.: informacji, jakie należy podawać we wniosku o rejestrację firmy, terminów zgłaszania zmian do CEIDG, zasad zgłaszania pełnomocników, zgłoszeń do ubezpieczenia w ZUS za pośrednicwem CEIDG. Ponadto, zmiany dotyczą również zasad zgłaszania zawieszenia i wznowienia firmy.

Należy wspomnieć, iż zmiany dotyczą wprowadzenia bezterminowego zawieszenia firmy zarejestrowanej w CEIDG. Do tej pory zawieszenie możliwe było jedynie na okres do 24 miesięcy. Jeżeli dany przedsiębiorca nie wznowił działalności gospodarczej w tym terminie był automatycznie wykreślany z rejestru przedsiębiorców. Zgodnie ze zmianami, jeżeli przedsiębiorca nie złoży w w.w. terminie wniosku o wznowienie nie zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji Działalności.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj