Najnowsze artykuły

Podatek od sprzedaży nieruchomości, w tym również odziedziczonej - z uwzględnieniem zmian w 2019 roku.
Prawo podatkowe

Podatek od sprzedaży nieruchomości, w tym również odziedziczonej - z uwzględnieniem zmian w 2019 roku.

Sprzedaż nieruchomości nierozerwalnie wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Najważniejszym podatkiem z punktu widzenia sprzedającego będzie podatek dochodowy.

Czytaj dalej
Kara nagany w pracy - co należy o niej wiedzieć?
Prawo pracy

Kara nagany w pracy - co należy o niej wiedzieć?

Dostałeś naganę? Sprawdź czy zgodnie z prawem! W przypadku ich niewykonywania, pracodawca może korzystać wobec pracowników z przewidzianych prawem środków.

Czytaj dalej
Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia - czym jest i jakie ma dla nas znaczenie?
Prawo cywilne

Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia - czym jest i jakie ma dla nas znaczenie?

Bezpodstawne wzbogacenie to nic innego jak uzyskanie kosztem innej osoby korzyści majątkowej bez należytej podstawy prawnej, które rodzi obowiązek zwrotu nienależytego przysporzenia

Czytaj dalej
Przerwa w pracy - jakie przerwy przysługują pracownikom zgodnie z kodeksem pracy.
Prawo pracy

Przerwa w pracy - jakie przerwy przysługują pracownikom zgodnie z kodeksem pracy.

Zobacz kiedy przysługuje Ci przerwa w pracy i w jakim wymiarze czasowym. Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje prawo do skorzystania z przerwy w pracy, przewidzianej w kodeksie pracy.

Czytaj dalej
Klauzula o zakazie konkurencji - Na czym polega
Prawo pracy

Klauzula o zakazie konkurencji - Na czym polega

Zakaz konkurencji to instytucja przeznaczona przede wszystkim dla pracodawców, która ma zabezpieczać ich interesy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj dalej
Jazda bez prawa jazdy w 2018r. - czyli co grozi za prowadzenie pojazdu bez uprawnień?

Jazda bez prawa jazdy w 2018r. - czyli co grozi za prowadzenie pojazdu bez uprawnień?

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy łączy się z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla osoby, która dopuszcza się tego bezprawnego działania. W sytuacji kiedy spowodujemy wypadek, możemy doprowadzić do powstania regresu ubezpieczeniowego.

Czytaj dalej
Urlop okolicznościowy - kiedy można skorzystać?
Prawo pracy

Urlop okolicznościowy - kiedy można skorzystać?

Pracownik może z niego skorzystać na wypadek sytuacji życiowych, których nie można przewidzieć lub okoliczności, które stanowią ważne wydarzenie rodzinne czy osobiste pracownika.

Czytaj dalej
Renta socjalna – komu przysługuje i jak się o nią ubiegać?
Prawo ubezpieczeń społecznych

Renta socjalna – komu przysługuje i jak się o nią ubiegać?

Zdarzają się sytuacje, kiedy dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy. Wówczas, jedną z form zabezpieczenia jej potrzeb materialnych może okazać się renta socjalna.

Czytaj dalej
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Prawo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika, w oparciu o wskazany przez niego cel, np. obowiązek przedłożenia odpowiedniej instytucji, np. w banku bądź w sądzie.

Czytaj dalej
Zwolnienie dyscyplinarne
Prawo pracy

Zwolnienie dyscyplinarne

Jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – potocznie nazywane „dyscyplinarką”.

Czytaj dalej