Najnowsze artykuły

Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne – komu i kiedy przysługuje?
Prawo administracyjne

Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie rodzinne – komu i kiedy przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym z trzech rodzajów świadczeń opiekuńczych, przyznawanych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji

Czytaj dalej
Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy.
Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym w czasie niezdolności do pracy. Jego celem jest czasowe zabezpieczenie bytowe ubezpieczonego, który z powodów zdrowotnych nie jest w stanie pracować.

Czytaj dalej
Utrata prawa jazdy. Kiedy policjant może zatrzymać nam prawo jazdy?
Kodeks wykroczeń

Utrata prawa jazdy. Kiedy policjant może zatrzymać nam prawo jazdy?

Faktycznego odebrania prawa jazdy (fizycznego) dokonuje policjant i w ograniczonym zakresie żołnierz Żandarmerii Wojskowej oraz inspektor Inspekcji Transportu Drogowego.

Czytaj dalej
Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?
Prawo cywilne

Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?

W kodeksie cywilnym wskazuje się trzy kategorie służebności, tj. gruntowe, osobiste i służebność przesyłu.

Czytaj dalej
Podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów - WZÓR
Prawo rodzinne

Podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów - WZÓR

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego

Czytaj dalej
Co oznacza penalizacja?
Prawo karne

Co oznacza penalizacja?

Termin ’’penalizacja’’ pochodzi z łacińskiego słowa poena, które oznacza karę.

Czytaj dalej
Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?
Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?

Powszechnie wiadomo, że w określonych przypadkach, ustawa nakłada na nas obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Czytaj dalej
Klauzule Niedozwolone (Abuzywne) Czym są?
Prawo cywilne

Klauzule Niedozwolone (Abuzywne) Czym są?

"Klauzule abuzywne" to inaczej niedozwolone postanowienia umowne w relacji z konsumentem. Termin ’’klauzule abuzywne’’ jest pojęciem zapożyczonym z języka francuskiego

Czytaj dalej
Posiadacz samoistny - Co to takiego?
Prawo cywilne

Posiadacz samoistny - Co to takiego?

Posiadacz samoistny jest pojęciem znanym przede wszystkim z kodeksu cywilnego. Stosowane jest jednak także choćby przy interpretacji przepisów podatkowych...

Czytaj dalej
Wyrok nakazowy. Co to jest?

Wyrok nakazowy. Co to jest?

Wyrok nakazowy jest pojęciem, które kojarzy się z prawem karnym. Przesłanki jego zastosowania znajdują się w polskim kodeksie postępowania karnego.

Czytaj dalej