Najnowsze artykuły

Składki przy umowie o dzieło i umowie zlecenia - jak się kształtują?
Prawo pracy

Składki przy umowie o dzieło i umowie zlecenia - jak się kształtują?

 Już na wstępie wskazać należy, iż zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenia są umowami o charakterze cywilnoprawnym.

Czytaj dalej
Nota obciążeniowa - co to jest i kiedy możemy ją stosować?
Prawo gospodarcze

Nota obciążeniowa - co to jest i kiedy możemy ją stosować?

Nie wszystkie transakcje między przedsiębiorcami muszą zostać udokumentowane za pomocą faktury. Możemy spotkać się z sytuacjami, kiedy wystarczającą formą potwierdzenia dokonanej transakcji będzie nota księgowa, tj. nota obciążeniowa.

Czytaj dalej
Wyrok łączny - czym jest i kiedy się go stosuje?
Prawo karne

Wyrok łączny - czym jest i kiedy się go stosuje?

Wyrok łączny kojarzony jest przede wszystkim z prawem karnym. Orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym jest obowiązkiem sądu.

Czytaj dalej
E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?
Prawo cywilne

E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?

Funkcjonujący w Polsce e - sąd daje możliwość rozpatrywania prostych spraw o zapłatę. Rozpatruje sprawy o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Czytaj dalej
E-faktura, czym jest i jak się ją wystawia?
Prawo gospodarcze

E-faktura, czym jest i jak się ją wystawia?

Wystawianie faktur stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy, który jest czynnym podatnikiem VAT. Można ją wystawić zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.

Czytaj dalej
Rozwód krok po kroku - jak go uzyskać?
Prawo rodzinne

Rozwód krok po kroku - jak go uzyskać?

Prawnego uregulowania wymaga wówczas szereg kwestii, zwłaszcza, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci. Rozwiązanie kluczowych problemów ujęte zostaje w wyroku rozwodowym.

Czytaj dalej
Działka budowlana wedle ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Prawo budowlane

Działka budowlana wedle ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czym w świetle ww. ustaw jest działka budowlana? Definicję działki budowalnej możemy znaleźć m.in. w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj dalej
Faktura pro forma - co to jest i czym się charakteryzuje?
Prawo finansowe

Faktura pro forma - co to jest i czym się charakteryzuje?

Po pierwsze, wskazać należy, iż faktura pro forma nie ma charakteru dokumentu księgowego i nie stanowi podstawy do uiszczenia opłaty, nie jest także dowodem dokonanej transakcji

Czytaj dalej
Trzynastka - co to jest i komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Prawo pracy

Trzynastka - co to jest i komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które nie ma charakteru powszechnego. Jest to świadczenie ze stosunku pracy, które przysługuje tylko tym grupom zawodowym,

Czytaj dalej
Plagiat. Czym jest i jakie mogą być konsekwencje jego popełnienia?
Prawo autorskie

Plagiat. Czym jest i jakie mogą być konsekwencje jego popełnienia?

W języku prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia plagiatu. Na próżno zatem szukać nam, co tak naprawdę oznacza plagiat, w aktach prawnych.

Czytaj dalej