Najnowsze artykuły

Jazda bez prawa jazdy w 2018r. - czyli co grozi za prowadzenie pojazdu bez uprawnień?

Jazda bez prawa jazdy w 2018r. - czyli co grozi za prowadzenie pojazdu bez uprawnień?

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy łączy się z poważnymi konsekwencjami prawnymi dla osoby, która dopuszcza się tego bezprawnego działania. W sytuacji kiedy spowodujemy wypadek, możemy doprowadzić do powstania regresu ubezpieczeniowego.

Czytaj dalej
Urlop okolicznościowy - kiedy można skorzystać?
Prawo pracy

Urlop okolicznościowy - kiedy można skorzystać?

Pracownik może z niego skorzystać na wypadek sytuacji życiowych, których nie można przewidzieć lub okoliczności, które stanowią ważne wydarzenie rodzinne czy osobiste pracownika.

Czytaj dalej
Renta socjalna – komu przysługuje i jak się o nią ubiegać?
Prawo ubezpieczeń społecznych

Renta socjalna – komu przysługuje i jak się o nią ubiegać?

Zdarzają się sytuacje, kiedy dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy. Wówczas, jedną z form zabezpieczenia jej potrzeb materialnych może okazać się renta socjalna.

Czytaj dalej
Przedsądowe wezwanie do zapłaty - Wzór z omówieniem!
Prawo gospodarcze

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - Wzór z omówieniem!

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to nic innego jak ostateczne pismo, które składamy drugiej stronie (najczęściej wysyłamy drogą poczty tradycyjnej), w celu próby przedsądowego załatwienia sprawy.

Czytaj dalej
Karta pojazdu - co powinniśmy o niej wiedzieć?
Prawo administracyjne

Karta pojazdu - co powinniśmy o niej wiedzieć?

Karta pojazdu to dokument wystawiany w odniesieniu do określonego pojazdu, który zawiera wszelkie niezbędne informacje o pojeździe, jak również o jego właścicielu

Czytaj dalej
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Prawo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu to dokument, który wydawany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika, w oparciu o wskazany przez niego cel, np. obowiązek przedłożenia odpowiedniej instytucji, np. w banku bądź w sądzie.

Czytaj dalej
Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych.
Prawo

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest regulowana w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku

Czytaj dalej
Zwolnienie dyscyplinarne
Prawo pracy

Zwolnienie dyscyplinarne

Jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – potocznie nazywane „dyscyplinarką”.

Czytaj dalej
Na ile można stracić prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu
Prawo karne

Na ile można stracić prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w świetle prawa może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Wszystko zależy od tego jakie stężenie alkoholu kierowcy zostanie stwierdzone w wyniku badania krwi

Czytaj dalej
Aneks do umowy o pracę -WZÓR - czym jest i kiedy go sporządzamy?
Prawo pracy

Aneks do umowy o pracę -WZÓR - czym jest i kiedy go sporządzamy?

Aneks do umowy o pracę to nic innego jak zmiana warunków zatrudnienia na podstawie porozumienia między stronami, które taką umowę zawarły - a więc między pracodawcą, a pracownikiem.

Czytaj dalej