Najnowsze artykuły

Ewidencja czasu pracy, a lista obecności pracowników.
Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy, a lista obecności pracowników.

Ewidencjonowanie czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że pracodawca nie może nie prowadzić takiej ewidencji.

Czytaj dalej
Rozdzielność majątkowa - Intercyza - Co oznacza w praktyce?
Prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa - Intercyza - Co oznacza w praktyce?

Kiedy warto skorzystać z intercyzy? Najczęściej spotykanym w praktyce ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój wspólności majątkowej.

Czytaj dalej
Władza rodzicielska – Piecza nad dzieckiem – komu przysługuje?
Prawo rodzinne

Władza rodzicielska – Piecza nad dzieckiem – komu przysługuje?

Generalnie, kwestie związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, realizowaniem kontaktów z dzieckiem, czy też ustaleniem miejsca pobytu dziecka - reguluje ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Czytaj dalej
Pozew o rozwód? Jak go napisać? Gdzie go złożyć?
Prawo rodzinne

Pozew o rozwód? Jak go napisać? Gdzie go złożyć?

Rozwód jest sposobem rozwiązania małżeństwa, który może nastąpić tylko przez sąd i przy spełnieniu określonych przesłanek.

Czytaj dalej
Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?
Prawo cywilne

Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?

Na mocy umowy darowizny samochodu następuje bezpłatne przekazanie samochodu przez darczyńcę na rzecz osoby obdarowanej. Darczyńca robi to kosztem swojego majątku.

Czytaj dalej
Jakie są różnice między upoważnieniem, a pełnomocnictwem - Wzór!
Wzory pism

Jakie są różnice między upoważnieniem, a pełnomocnictwem - Wzór!

Upoważnienie to nic innego, jak delegowanie innej osoby do wykonania określonej czynności w naszym imieniu.

Czytaj dalej
Komu należy się
Prawo pracy

Komu należy się "zasiłek dla bezrobotnych"

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy przewidzianą na wypadek bezrobocia. Świadczenie to nie jest jednak bezwarunkowe i aby je uzyskać należy spełniać określone warunki.

Czytaj dalej
Umowa o pracę na okres próbny
Prawo pracy

Umowa o pracę na okres próbny

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego umowa na okres próbny to jedna z umów o pracę, obok umowy na czas określony i nieokreślony, która jest regulowana przepisami Kodeksu pracy. W jakim celu zawiera się umowę o pracę na okres próbny? Umowa o pracę na

Czytaj dalej
Umowa zlecenie i umowa o dzieło a składki na ubezpieczenie
Prawo pracy

Umowa zlecenie i umowa o dzieło a składki na ubezpieczenie

Umowa zlecenia i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi. Oznacza to, że do tych umów nie stosuje się przepisów Kodeksu Pracy, a przepisy Kodeksu Cywilnego.

Czytaj dalej
Kiedy można umorzyć dług?
Prawo cywilne

Kiedy można umorzyć dług?

Zdarzają się sytuacje, gdy zaciągamy zobowiązanie względem drugiej osoby i tym sposobem stajemy się jej dłużnikami. Status dłużnika istnieje dopóki zaciągnięty dług nie zostanie spłacony.

Czytaj dalej